Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.