Om Gjennestad barnehage

Gjennestad barnehage er en heltids barnehage for barn fra 0-6 år. Vi holder til på det idylliske anlegget til Gjennestad Drift og Gjennestad videregående skole. Barnehagen eies av foreningen for Gjennestad barnehage og har en utvidet kristen formålsparagraf. Vi disponerer et nyoppusset fjøs med 4 kaniner, tre sauer og flere høns.

Barnehagen ble pusset opp og all inventar ble fornyet. Fjøset ble modernisert og har i tillegg til dyrene fått både et oppholdsrom og et snekkerverksted. Vi er stolt av å kunne presentere en flott og moderne barnehage med gode leke- og utviklingsmuligheter for barna. Vi jobber daglig for at Gjennestad barnehage skal være "den beste starten i livet" for alle "våre"barn.