Om Gjennestad barnehage

Gjennestad barnehage er en heltids barnehage for barn fra 0-6 år. Vi holder til på det idylliske anlegget til Gjennestad Drift og Gjennestad videregående skole. Vi er en Normisjons-barnehage som eies av foreningen for Gjennestad barnehage og har en kristen formålsparagraf.

Barnehagen ble pusset opp og all inventar ble fornyet. Fjøset ble modernisert og har i tillegg til dyrene fått både et oppholdsrom og et snekkerverksted. Vi er stolt av å kunne presentere en flott og moderne barnehage med gode leke- og utviklingsmuligheter for barna. Vi jobber daglig for at Gjennestad barnehage skal være "den beste starten i livet" for alle "våre"barn.