Redusert foreldrebetaling

Til alle som har fått innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage Vi minner om at vedtaket gjelder for ett barnehageår, og at det må søkes på nytt hvert år. Søknadsfrist er 15. mai for å få redusert foreldrebetaling fratrukket på fakturaen fra august.

Som hovedregel er det selvangivelse for 2015 som skal sendes inn. Ellers må annen dokumentasjon legges ved søknaden som bekrefter skattbar inntekt, eller dokumentasjon på at man ikke har skattbar inntekt. I 2016 gjelder redusert foreldrebetaling for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

 

Fra 1. august 2016 vil ordningen med gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.

 

Det søkes via elektronisk søknadsskjema som ligger på Stokke kommunes hjemmeside.

 

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med styrer i barnehagen eller undertegnede.