PLANLEGGINGSDAGER FOR 2017-2018

HER ER DE VIKTIGE DATOENE OG PLANLEGGINGSDAGENE 2017-2018

 

31.07 og 1.08.2017 er de to første planleggingsdagene i det nye barnehageåret

Planleggingsdagene ar barnehagen stengt.

 

 

Aktivitet

Dato:

Foreldremøte

20.09.17

Planleggingsdager høst 

31.07, 1.08, 1.12 (2017)

Planleggingsdager vår

Vår 2018: 18.05, 11.06.  Høst 2018: 06. og 07.08

Jul

åpent 27, 28 og 29.12

Påske

åpent 26, 27 og 28.03 til kl 12

Sommerstengt

16.07.18 - 03.08.18

Dugnad høst

14.10.17

Dugnad vår

15.04.18

Fotografering

Mai 2018