Reviderte vedtekter for Gjennestad barnehage

Styret i Gjennestad barnehage har revidert vedtektene.

Det er små endringer som er gjort i de reviderte vedtektene. Endringene vil ikke utgjøre en forskjell eller endring for dere som allerede har barn i barnehagen, eller dere som begynner her august 2018. Hovedendringen som er gjort er at Gjennestad barnehag ikke lenger tilbyr lavere plass enn 60%, og vil fra og med august 2018 kun tilby 60%, 80% og 100% plasser. 

Ellers er det for det meste omformuleringer som er endret i vedtektene. 

Vedtekter Gjennestad barnehage