Endring av inntektsgrense ved gratis kjernetid i barnehage

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det er blant annet enighet om endring av grunnbeløpet for beregning av gratis kjernetid i barnehage. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen vil ifølge avtalen økes fra 428 000 til 450 000 kroner. Det vil gi 2000 flere barn rett til gratis kjernetid. Les mer her (vedtak 1120): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=67722.