Barnehagens visjon og verdigrunnlag

Særlige bestemmelser om livssynsformål:
Gjennestad barnehage er en del av Normisjon, og vi er en kristen barnehage. 

Vi ønsker at alle barn, uansett bakgrunn, skal få kjenne at de er viktige, verdifulle og elsket for den de er. Visjonen til barnehagen er: «Den beste starten i livet».  Dette ønsker vi at alle barn skal få ved å gå i Gjennestad barnehage. 

Verdier:

Vi jobber for at verdiene Anerkjennelse, Likeverd, Samarbeid skal være ledende for vår måte å være på overfor hverandre, overfor kunder og leverandører, men ikke minst i møte med barna.

I tillegg er verdien «Kontinuerlig forbedring» viktig for vårt tenkesett. Det vil holde oss våkne og sikrer at vi alltid er åpne for å kunne bli enda bedre.

Bibelen:
I Gjennestad barnehage ønsker vi at det skal være naturlig å snakke om Gud og Jesus i både samling og i ulike hverdagssituasjoner. Minimum 1 gang i uken forteller vi en historie fra bibelen, vi synger kristne sanger og jobber med ulike bibeltemaer gjennom året.

I løpet av barnehageåret vil vi også ha et større tema/prosjekt fra bibelen, som barnehagen jobber med over en lengre periode, både Blåklokkene og Solsikkene.

I desember og rundt påske legger vi vekk andre temaer, og konsentrerer oss om jule- og påskeevangeliet. I desember har vi adventssamlinger hver dag, tenner lys, synger sanger og trekker adventskalender. I forbindelse med jul går også de eldste i barnehagen på gudstjeneste i Skjee kirke. 

I vår barnehage er det ikke valgfritt å delta i det kristne opplegget.