Barnehagens satsingsområder

Autoritative voksne

Vi jobber videre med det autoritative perspektivet på organisasjonsnivå, og jobber for å kunne opptre på en autoritativ måte overfor barna (se forklaring kapittel 4)

Barnehagens identitet

Gjennestad barnehage er en kristen barnehage, og vi ønsker det kommende året å ha fokus på hvordan vi kan utvikle og bygge en god og trygg identitet knyttet til dette. Det autoritative perspektivet er også en stor del av barnehagens identitet, og vil ha mye fokus det kommende året. 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er barnas viktigste ressurspersoner, og det er svært viktig for oss i barnehagen og jobbe for et godt foreldresamarbeid. Vi vil jobbe for at alle møtepunktene med foreldre skal være gode for alle parter, med barna i fokus. Vi ønsker at det skal være god informasjonsflyt i barnehagen, og jobber derfor videre med å sikre gode informasjonskanaler mellom barnehagen og foreldre. Det er viktig for oss at all relevant informasjon kommer videre, enten det er til oss eller dere. Dette vil vi gjøre i form av foreldremøter, foreldresamtaler, muntlig dialog og ved bruk av digitale verktøy. 

Fjøs

Kontakt med dyr gir barn muligheter til å utvikle empati, og de lærer seg å ta hensyn og utøve omsorg. De lærer å ta hensyn til andre, både gjennom kos og nærkontakt, men ikke minst gjennom dyrestell. Dyr og dyrestell er bra for barns psykiske helse, derfor vil barnehagen ha daglig barnegrupper med inn i fjøset.