De yngste i barnehagen

 «Når barnet begynner i barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge tilrette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen» (KD, 2017).

Vi i Gjennestad barnehage er opptatt av å sikre kvalitet i barnehagens arbeid med de yngste barna, det er viktig å sikre et godt barnehagetilbud som også er tilpasset de små.

Det viktigste er først og fremst at barnet opplever seg trygg og at barnet opplever å ha trygge tilknytningsrelasjoner til de voksne. Dette vil igjen legge grunnlag for videre sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. Er barna trygge så kan de lettere være med å lære, leke og medvirke i barnehagehverdagen. 

Vi har gode tilvenningsrutiner som foreldrene blir godt informert om på eget foreldremøte i forkant av barnehagestart. I oppstarten har barnet en egen tilknytningsperson som er tilgjengelig for barnet i den første tiden. 

Forskning viser at barna bruker voksne som en trygg base de første leveårene, man kan si at de bruker trygge voksne som en type ladestasjon. Det fungerer slik at barna er hos den trygge voksne - så går barnet ut å utforsker litt - for siden å komme tilbake til den voksne igjen. Dette kaller vi for trygghetssirkelen.

Videre jobber vi i smågrupper slik at vi sikrer at hvert enkelt barn blir sett og tatt godt vare på hver dag. Etterhvert som barna blir trygge og større har vi også fokus på aldertilpassede aktiviteter.

Vi har tilvenningsgrupper på våren for de som skal begynne på Solsikkene, slik at de blir godt kjent med både personalet, barna og avdelingen i forkant.