Det siste året i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Førskolebarna er som oftes delt i to grupper med cirka 7-8 barn per gruppe. De har egne morgensamlinger der de har innhold ut ifra alder og modenhet. Vi har stort fokus på hvordan man er en god venn og hva som er greit og ikke greit å gjøre mot hverandre.

Gjennom året har førskolebarna litt ulikt opplegg fra resten av avdelingen:

  • De har et førskoleforberendene prosjekt som heter «trampoline» hvor de får førstehåndserfaring med skolelignende oppgaver. Her jobbes det blant annet med former, tall og bokstaver. Dette er en av flere øvelser de har til skolen
  • Vi har også fokus på å snakke mye om skolen og hva som skjer, hvordan det er å sitte i et klasserom, vi øver på å rekke opp hånda, la en snakke om gangen osv
  • Førskolegruppa får mange anledninger til å øve seg til selvstendighet, både når det gjelder trampolineprosjekt, påkledning og ved konflikthåndtering på egenhånd

 

I barnehagen får førskolebarna spesielt være med på: 

  • En av ukene på høsten kommer det en brannbil  og brannmann på besøk, for å snakke om brannfare og for å vise brannbilen. I ettertid får barna ha med seg brannbamsen Flammbært på hjemmebesøk 
  • Øve seg på å gå i trafikken. Hver uke går barna på tur til enten skogen, de tar bussen et sted eller til nærområdet. Da har de alltid fokus på trafikkloven 
  • Skoletreff, på våren blir det arrangert skoletreff hvor barna får bli kjent med både skolen og de nye klassekameratene sine
  • Førskolebarna får delta på prøveeksamener og eksamener på Gjennestad vgs
  • En opplevelse som avslutning kun for førskolebarna