Barnehagens visjon og verdigrunnlag

Særlige bestemmelser om livssynsformål:
Gjennestad barnehage er en del av Normisjon, og vi er en kristen barnehage. 

Vi ønsker at alle barn, uansett bakgrunn, skal få kjenne at de er viktige, verdifulle og elsket for den de er. Visjonen til barnehagen er: «Den beste starten i livet», med bakgrunn i misjonen "Elsket for den jeg er, god nok som du er.".  Dette ønsker vi at alle barn skal få kjenne og oppleve ved å gå i Gjennestad barnehage. 

Verdiene LASK:

Vi jobber for at verdiene likeverd, anerkjennelse,og samarbeid skal være ledende for vår måte å være på.

I tillegg er verdien kontinuerlig forbedring viktig for oss. Vi ønsker alltid å ha fokus på å bli bedre.

Kristent innhold:
I Gjennestad barnehage ønsker vi at tro skal ha en naturlig plass. Ukentlig forteller vi en historie fra Bibelen, vi synger kristne sanger og jobber med ulike bibeltemaer gjennom året.

I løpet av barnehageåret vil vi i tillegg ha et felles bibelprosjekt, som hele barnehagen jobber med over en lengre periode på tvers av avdelingene. 

I desember og rundt påske legger vi vekk andre temaer, og konsentrerer oss om jule- og påskeevangeliet. I desember har vi adventssamlinger hver dag, tenner lys og synger julesanger. I forbindelse med jul går også de eldste i barnehagen på gudstjeneste i  Skjee kirke. 

Hver måned har vi månedens bibelvers. Det er ett fast bibelvers som synges ved hver morgensamling. Dette rullerer fra måned til måned. 

I vår barnehage er det ikke valgfritt å delta i det kristne opplegget.