Barnehagens satsingsområder

Autoritative voksne

Gjennestad barnehage er bygget opp etter det autoritative perspektiv. Dette er et perspektiv vi jobber etter hver eneste dag og som hele vår virksomhet er bygget på. Vi fortsetter å ha dette oppe som et satsingsområde, da vi ønsker å fortsette å implementere dette og bli enda bedre innenfor dette perspektivet. Det autoritative perspektivet er forklart tydeligere i kapittel 4. 

Lek og læring

Lekens er barnas viktigste samværsform, og er en viktig arena for utvikling og læring. Gjennom leken får barna erfaringer med vennskap, fellesskap og språklig samhandling. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

 

Lek og læring er barnehagens hovedsatsingsområde gjennom dette barnehageåret. Vi vet at leken er svært viktig for alle barn, og at gjennom lek lærer man. Det er derfor svært viktig for oss å være gode på å legge til rette for allsidige og meningsfulle opplevelser, der lek og læring får sentral plass. 

For å få til gode, meningsfulle og lystbetonte opplevelser, kreves det engasjerte voksne med kunnskap om både lek og læring. Vi må legge vekt på høy kvalitet på samspill og relasjoner, det fysiske miljøet og barnehagens pedagogiske innhold, og se disse komponentene i en større helhet. Trygge og omsorgsfulle relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god lek og læring.