De yngste i barnehagen

 

«Når barnet begynner i barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge tilrette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen» (KD, 2017).

Gjennestad barnehage er opptatt av å sikre kvalitet i barnehagens arbeid med de yngste barna, det er viktig å sikre et godt barnehagetilbud som også er tilpasset de små.

Det viktigste er først og fremst at barnet opplever seg trygg og at barnet opplever å ha trygge og gode tilknytningsrelasjoner til de voksne. Dette vil igjen legge grunnlag for videre sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. Er barna trygge så kan de lettere være med å lære, leke og medvirke i barnehagehverdagen. 

Forskning viser at barna bruker voksne som en trygg base de første leveårene, man kan sammenligne den voksne med en ladestasjon for barnet. Det fungerer slik at barnet er sammen med den trygge voksne - forlater den voksne for å utforske - så returnere til den voksne igjen. Dette kaller vi trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen jobbes jevnlig med blant personalet i barnehagen.

Dette gjør vi i praksis:

  • Vi har gode tilvenningsrutiner som foreldre blir godt informert om på eget foreldremøte i forkant av barnehagestart
  • Hvert barn som begynner i barnehagen har en egen tilknytningsperson som er tilgjengelig for barnet den første tiden 
  • Avdelingsleder har oppstartsamtale med alle nye foreldre i løpet av barnets første dager i barnehagen
  • Vi inviterer foreldre og barn til babysang på våren som en tilvenningsmetode. Vi møtes ca. 5 ganger, hører på musikk, synger sanger og regler og bruker instrumenter. De to siste gangene vil det også være med barn som allerede går i barnehagen
  • Vi deler inn barna i smågrupper slik at vi sikrer at hvert enkelt barn blir sett og tatt godt vare på hver dag. Etterhvert som barna blir trygge og større har vi også fokus på alderstilpassede aktiviteter.
  • På våren begynner vi med tilvenning for de som skal over på Solsikkene etter sommeren. Dette er med på å sikre en bedre og tryggere overgang fra liten til stor avdeling. Barna vil da bli kjent med både barn og personal på den andre avdelingen før de skal bytte.