Det siste året i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

 Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna

kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt

skolefritidsordning.

Førskolebarna er som oftes delt i to grupper med cirka 7-8 barn per gruppe. De har egne morgensamlinger der de har innhold ut ifra alder og modenhet. Vi har stort fokus på hvordan man er en god venn og hva som er greit og ikke greit å gjøre mot hverandre.

Gjennom året har førskolebarna litt ulikt opplegg fra resten av avdelingen:

  • De har et skoleforberendene prosjekt som heter Numicon. Dette er et opplegg som tar for seg realfag. Numicon gir barna begrepsforståelse, og vi skal jobbe med former, tall, størrelse, mengde, systemer o.l. I tillegg skal barna innom Trampoline. Dette er også et opplegg for førskolebarn, og gir barna trening i bokstaver, former, tall o.l.
  • Fokus på å snakke mye om skolen og hva som skjer, hvordan det er å sitte i et klasserom, vi øver på å rekke opp hånda, la en snakke om gangen osv
  • Førskolegruppa får mange anledninger til å øve seg til selvstendighet, både når det gjelder førskoleforberedende prosjekter, påkledning og ved konflikthåndtering

I barnehagen får førskolebarna spesielt være med på: 

  • Brannbilbesøk: En av ukene på høsten kommer det en brannbil  og brannmann på besøk, for å snakke om brannfare og for å vise brannbilen. I ettertid får barna ha med seg brannbamsen Bjørnis på hjemmebesøk
  • Øve seg på å gå i trafikken. Hver uke går barna på tur til enten skogen, de tar bussen et sted eller til nærområdet. Da har de alltid fokus på trafikkloven og trafikksikkerhet
  • Skoletreff: på våren blir det arrangert skoletreff hvor barna får bli kjent med både skolen og de nye klassekameratene sine
  • Førskolebarna får delta på prøveeksamener og eksamener på Gjennestad vgs
  • En opplevelse som avslutning kun for førskolebarna: Vi reiser til klatreparken Høyt og Lavt, og avslutter dagen med middag, lek og moro