Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage

I statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris. Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager. Fra 01.01.2019 vil oppholdsbetalingen justeres til 2.990 kr, og så vil den justeres igjen 01.08.2019 til kr. 3.040 kr. Fra 01.01.2019 vil derfor oppholdsbetalingen i Gjennestad barnehage øke til kr. 2990 kr i mnd.