Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage

I statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris. Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager. Fra 01.01.2020 vil oppholdsbetalingen justeres til 3135 kr i mnd. Familier med en samlet inntekt på under 574 750 kr kan søke om redusert oppholdsbetaling. Dette gjøres gjennom Sandefjord kommune.