Informasjon og viktige datoer

 

Aktivitet

Dato:

Foreldremøte

19. september

Planleggingsdager høst 2019

5. og 6. august, 22. november

Planleggingsdager vår 2020

22. mai og 12. juni

Jul

Åpent 23., 27. og 30. desember. Barnehagen er stengt 24., 25., 26. og 31. desember. 

Påske

Åpent 6., 7 og 8. april. Barnehagen stenger kl. 12.00 8. april. 

Sommerstengt

Uke 29, 30 og 31

Dugnad høst 2019

19. oktober

Dugnad vår 2020

09. mai

Fotografering

Mai 2020

Sommerfest 

03. juni

 

 • Åpningstid 07.00-16.30
 • Barnehagen serverer alle måltider
 • Vi starter dagen med morgensamling hver dag kl. 09.00, og ønsker at de fleste barna skal være på plass til det
 • Barnehagen deler opp barnegruppen i små grupper hver dag etter morgensamling
 • Avdelingslederne har det overordnede ansvaret på avdelingen
 • Pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen
 • Foreldre skal gi beskjed til avdelingen om ferie eller sykdom
 • Foreldre kan kommunisere via sms, mail eller via barnehagens hjemmeside 
 • Husk å merke tøy med tusj eller navne-etiketter
 • Det er ikke tillat med private leker i barnehagen, bortsett fra på barnehagens egne "Ha med"-dager
 • Barnehagen stenger kl. 16.30 og det gis bot ved for sen henting
 • Barnehagens vedtekter blir godtatt når en takker ja til plassen.
 • Vedtektene og årsplanen ligger på barnehagens hjemmeside