Nyheter

 • Ny barnehageplass 2019/2020

  1. mars er fristen for å søke barnehageplass i alle Sandefjord kommune sine barnehager. Trykk på linken for å komme videre til foreldreportalen der dere legger inn søknad. Dere som allerede har plass i barnehagen, trenger ikke søke på nytt. Alle barn som er tatt inn, har plassen sin i barnehagen til man enten sier den opp, eller begynner på skolen.

  29.01.2019 11.44
 • Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage

  I statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris. Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager. Fra 01.01.2019 vil oppholdsbetalingen justeres til 2.990 kr, og så vil den justeres igjen 01.08.2019 til kr. 3.040 kr. Fra 01.01.2019 vil derfor oppholdsbetalingen i Gjennestad barnehage øke til kr. 2990 kr i mnd.

  19.11.2018 09.40
 • Ny pedagog- og bemanningsnorm

  Fra 01.08.2018 blir det innført ny pedagognorm i alle landets barnehager. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Stortinget har også vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning. Gjennestad barnehage oppfyller ny pedagog- og bemanningsnorm fra og med 01.08.2018.

  18.06.2018 15.01
 • Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen

  Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

  18.06.2018 14.28
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...