Nyheter

 • Ny pedagog- og bemanningsnorm

  Fra 01.08.2018 blir det innført ny pedagognorm i alle landets barnehager. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Stortinget har også vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning. Gjennestad barnehage oppfyller ny pedagog- og bemanningsnorm fra og med 01.08.2018.

  18.06.2018 15:01
 • Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen

  Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

  18.06.2018 14:28
 • Barnehagebetaling 2018

  I det nye statsbudsjettet foreslås det å øke maksprisen for barnehageplass fra 2018. Det foreslås å øke maksprisen for barnehageplass fra 2730 til 2910 kr i måneden. Om dette går igjennom, vil dette gjelde fra 01.01.2018. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Om dette kommer igjennom, vil dere få beskjed når det eventuelt er avklart.

  10.11.2017 14:08
 • Nye vedtekter for Gjennestad barnehage

  Styret i Gjennestad barnehage har vedtatt nye vedtekter.

  13.12.2016 10:13
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...