Nyheter

 • Barnehagebetaling 2018

  I det nye statsbudsjettet foreslås det å øke maksprisen for barnehageplass fra 2018. Det foreslås å øke maksprisen for barnehageplass fra 2730 til 2910 kr i måneden. Om dette går igjennom, vil dette gjelde fra 01.01.2018. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Om dette kommer igjennom, vil dere få beskjed når det eventuelt er avklart.

  10.11.2017 14:08
 • Endring av inntektsgrense ved gratis kjernetid i barnehage

  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det er blant annet enighet om endring av grunnbeløpet for beregning av gratis kjernetid i barnehage. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen vil ifølge avtalen økes fra 428 000 til 450 000 kroner. Det vil gi 2000 flere barn rett til gratis kjernetid. Les mer her (vedtak 1120): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=67722.

  04.07.2017 09:19
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...