Nyhetsarkiv

 • Endring av inntektsgrense ved gratis kjernetid i barnehage


  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det er blant annet enighet om endring av grunnbeløpet for beregning av gratis kjernetid i barnehage. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen vil ifølge avtalen økes fra 428 000 til 450 000 kroner. Det vil gi 2000 flere barn rett til gratis kjernetid.

  Les mer her (vedtak 1120): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=67722.

 • Nye vedtekter for Gjennestad barnehage

  Styret i Gjennestad barnehage har vedtatt nye vedtekter.

 • PLANLEGGINGSDAGER FOR 2017-2018

  HER ER DE VIKTIGE DATOENE OG PLANLEGGINGSDAGENE 2017-2018

 • Redusert foreldrebetaling

  Til alle som har fått innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

  Vi minner om at vedtaket gjelder for ett barnehageår, og at det må søkes på nytt hvert år. Søknadsfrist er 15. mai for å få redusert foreldrebetaling fratrukket på fakturaen fra august.

 • Veilederen for syke barn og brosjyre hodelus

  Her vil dere finne informasjon fra folke helse instituttet om når barnet kan komme i barnehagen etter sykdom
  Her vil dere også finne informasjon om hodelus

 • Barnehagens kontonummer


  Barnehagen har fått nytt kontonummer  Det nye nummeret er: 3000 33 55957