Nyhetsarkiv

 • Barnehagebetaling 2018

  I det nye statsbudsjettet foreslås det å øke maksprisen for barnehageplass fra 2018.

  Det foreslås å øke maksprisen for barnehageplass fra 2730 til 2910 kr i måneden. Om dette går igjennom, vil dette gjelde fra 01.01.2018.

  Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

  Om dette kommer igjennom, vil dere få beskjed når det eventuelt er avklart.

 • Endring av inntektsgrense ved gratis kjernetid i barnehage


  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det er blant annet enighet om endring av grunnbeløpet for beregning av gratis kjernetid i barnehage. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen vil ifølge avtalen økes fra 428 000 til 450 000 kroner. Det vil gi 2000 flere barn rett til gratis kjernetid.

  Les mer her (vedtak 1120): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=67722.

 • Nye vedtekter for Gjennestad barnehage

  Styret i Gjennestad barnehage har vedtatt nye vedtekter.

 • PLANLEGGINGSDAGER FOR 2017-2018

  HER ER DE VIKTIGE DATOENE OG PLANLEGGINGSDAGENE 2017-2018

 • Redusert foreldrebetaling

  Til alle som har fått innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

  Vi minner om at vedtaket gjelder for ett barnehageår, og at det må søkes på nytt hvert år. Søknadsfrist er 15. mai for å få redusert foreldrebetaling fratrukket på fakturaen fra august.

 • Veilederen for syke barn og brosjyre hodelus

  Her vil dere finne informasjon fra folke helse instituttet om når barnet kan komme i barnehagen etter sykdom
  Her vil dere også finne informasjon om hodelus

 • Barnehagens kontonummer


  Barnehagen har fått nytt kontonummer  Det nye nummeret er: 3000 33 55957