Nyhetsarkiv

 • Reviderte vedtekter for Gjennestad barnehage

  Styret i Gjennestad barnehage har revidert vedtektene.

 • Ny pedagog- og bemanningsnorm

  Fra 01.08.2018 blir det innført ny pedagognorm i alle landets barnehager. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

  Stortinget har også vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

  Gjennestad barnehage oppfyller ny pedagog- og bemanningsnorm fra og med 01.08.2018.

 • Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen

  Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

 • PLANLEGGINGSDAGER FOR 2017-2018

  HER ER DE VIKTIGE DATOENE OG PLANLEGGINGSDAGENE 2017-2018

 • Veilederen for syke barn og brosjyre hodelus

  Her vil dere finne informasjon fra folke helse instituttet om når barnet kan komme i barnehagen etter sykdom
  Her vil dere også finne informasjon om hodelus

 • Barnehagens kontonummer


  Barnehagen har fått nytt kontonummer  Det nye nummeret er: 3000 33 55957