Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage 2024/2025

I statsbudsjettet for 2024 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris. Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager. Fra 01.08.2024 vil oppholdsbetalingen justeres til 2000 kr i mnd. Foresatte med en samlet skattbar inntekt lavere enn 642 700 kr. brutto pr. år kan søke om redusert betaling. Foresatte kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år. Foresatte som allerede har fått innvilget dette trenger ikke søke på nytt.