Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris. Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager. Fra 01.03.2022 vil oppholdsbetalingen justeres til 3315 kr i mnd, og gå ned til 3050 kr i mnd fra 1.8.2022. Foresatte med en samlet skattbar inntekt lavere enn 607 700 kr. brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. Fra 1. august endres inntektsgrensen til 559 100 kr., det er fordi maksprisen går ned til 3050 kr per måned. Foresatte kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år.