Legemiddelhåndtering i barnehagen

Vedlagt ligger skjemaene som skal fylles ut ved legemiddelhåndtering i barnehagen. Disse kan fylles ut hjemme og leveres til barnehagen sammen med eventuelle medisiner. Barnehagen har ikke lov til å gi ut medisiner til barn uten at disse skjemaene er fylt ut. Skjemaene ligger også i barnehagen om dere ikke får skrevet ut disse hjemme.