Personvern

Gjennestad barnehage er opptatt av personvern, og at opplysningene deres og barna deres skal ivaretas på en trygg og god måte.

Taushetsplikt: 

Alle ansatte i barnehagen, faste og vikarer, har signert taushetserklæring. Det vil si at ingen ansatte i barnehagen kan gi ut informasjon om dere eller barna deres til andre utenforstående. 

Samtykkeskjema: 

Når barnet deres begynner i barnehagen, fyller dere ut et samtykkeskjema som dere leverer tilbake til barnehagen. Her krysser dere av på bl.a. bruk av bilder til internt og eksternt bruk i barnehagen. Pedagogen som har oppstartsamtale med dere vil gå igjennom skjemaet før utfylling, slik at dere er fullt innforstått med hva dette betyr og hva bildene blir brukt til. I utgangpunktet fyller man kun ut ett samtykkeskjema i løpet av barnehageperioden, og disse følger ikke over til ny barnehage eller skole. Man kan når som helst trekke samtykker tilbake eller endre disse. Det er da svært viktig at barnehagen får beskjed ved eventuelle ønsker om endring, og dere får levert inn nytt samtykkeskjema. 

Avdelingslederne lager en oversikt over alle samtykkene, slik at alle ansatte skal være inneforstått med hva dere eventuelt har reservert dere mot.  

Fotografering:

Barnehagen har egne kameraer, slik at det ikke skal brukes private mobiler til å ta bilder av barna deres på. Barnehagen har også egne rutiner for håndtering av bilder og informasjon om dere og barna deres. 

Bildene som blir lagt ut på hjemmesida blir fjernet før et nytt barnehageår, eller når barnet slutter i barnehagen. Det skal kun være gjeldende barnehageårets bilder som ligger ute. 

Lagring av opplysninger:

Alle opplysninger knyttet til barna deres og dere oppbevares i en barnemappe som kun lederne har tilgang til. Inne på hjemmesida har dere selv mulighet til å reservere dere mot at andre foresatte får tilgang til deres kontaktinformasjon. 

Vi har databehandleravtale med alle systeme vi bruker til lagring av opplysninger, både ovenfor dere og våre ansatte. Alle opplysninger ligger lagret i passorbeskyttede systemer som ingen uvedkommende har tilgang til. 

Når barnet slutter i barnehagen, blir alle opplysninger om barnet og dere slettet fra våre systemer.