Særlig bestemmelse om livssynsformål

Gjennestad barnehage er en kristen barnehage og er en del av Normisjon, og har i vedtektene fastsatt særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål i tråd med Barnehageloven §1a.

Vi ønsker at alle barn, uansett bakgrunn, skal få kjenne at de er viktige, verdifulle og elsket for den de er. Visjonen til barnehagen er: «Den beste starten i livet», med grunnlag i misjonen "Elsket for den jeg er, god nok som du er".  Dette ønsker vi at alle barn skal få erfare og kjenne ved å gå i Gjennestad barnehage. 

I Gjennestad barnehage ønsker vi at det skal være naturlig å snakke om Gud og Jesus i både samling og i ulike hverdagssituasjoner. Vi står friere til å formidle hva kristen tro innebærer, og barna får høre historier fra Bibelen og lære sanger om Gud og Jesus. 

I løpet av barnehageåret vil vi også ha et større tema/prosjekt fra bibelen, som barnehagen jobber med over en lengre periode, både Blåklokkene og Solsikkene.

I desember og rundt påske legger vi vekk andre temaer, og konsentrerer oss om jule- og påskeevangeliet. I desember har vi adventssamlinger hver dag, tenner lys, synger sanger og trekker adventskalender. I forbindelse med jul går også de eldste i barnehagen på gudstjeneste i Skjee kirke. 

I vår barnehage er det ikke valgfritt å delta i det kristne opplegget, men om du og familien din har et annet livssyn enn kristen tro, vil vi møte dere med forståelse og respekt. Vi ønsker å ha en åpen dialog slik at barnet ikke opplever å komme i konflikt mellom barnehagen og hjemmet. 

Vi er alle elsket av Gud og skapt i hans bilde, og alle barn, foreldre og ansatte skal oppleve å bli ivaretatt. 

Barnehagens oppgave å lære barna om tro- det er foreldrenes oppgave å lære barna til tro (Kunnskapsdepartementet, 2011).

§ 1a. Særlig formål

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.

Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.

 

Velkommen til oss - akkurat som du er!