Informasjon og viktige datoer

 • Åpningstid 07.00-16.30
 • Vi starter dagen med morgensamling hver dag kl. 09.00, og ønsker at de fleste barna skal være på plass til det
 • Barnehagen deler opp barnegruppen i små grupper hver dag etter morgensamling
 • Avdelingslederne har det overordnede ansvaret på avdelingen
 • Pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen
 • Foreldre skal gi beskjed til avdelingen om ferie eller sykdom
 • Foreldre kan kommunisere via sms, mail eller via barnehagens hjemmeside 
 • Husk å merke tøy med tusj eller navne-etiketter
 • Det er ikke tillat med private leker i barnehagen, bortsett fra på barnehagens egne "Ha med"-dager
 • Barnehagen stenger kl. 16.30 og det gis bot ved for sen henting. Se barnehagens vedtekter. 
 • Barnehagens vedtekter blir godtatt når en takker ja til plassen.
 • Vedtektene og årsplanen ligger på barnehagens hjemmeside

 

Aktivitet

Dato:

Foreldremøte

23. september (om smittevernssituasjonen tillater)

Planleggingsdager høst 2020

3. og 4. august, 27. november

Dugnad høst 2020

17. oktober

Jul

Åpent 23., 28., 29. og 30. desember. Barnehagen er stengt 24. og 31. desember, og 1. januar. 

Planleggingsdager vår 2021

14. mai og 18. juni

Påske

Åpent 29., 30. og 31. mars. Barnehagen stenger kl. 12.00 31. mars. 

Dugnad vår 2021

8. mai

Fotografering

Mai/juni

Sommerfest 

1. juni

Sommerstengt

Uke 28, 29 og 30. 

Planleggingsdager august 2021

2. og 3. august