Informasjon og viktige datoer 2022-2023

 • Barnehagens åpningstid: 07.00-16.30
 • Vi starter hver dag med morgensamling 09.00, og ønsker at de fleste barna er på plass til da
 • Vi deler opp barnegruppen i mindre grupper hver dag etter morgensamling. 
 • Foreldre må gi beskjed til barnehagen ved sykdom eller fri, dette kan gjøres via Kidplan-appen eller ved å ringe/sende sms til barnehagen.
 • Foreldre kan kommunisere via telefon, sms, mail eller barnehagens hjemmeside.
 • Viktig at alt av klær og utstyr merkes godt med barnets navn.
 • Det er ikke tillatt med private leker i barnehagen.
 • Barnehagen stenger 16.30, og det gis bot ved for sen henting. Se barnehagens vedtekter.
 • Barnehagens vedtekter ligger på hjemmesiden, og godtas når en takker ja til plassen. 
   
   
   

Aktivitet

Dato:

Foreldremøte

21. september

Planleggingsdager høst 2021

1. og 2. august, 25. november

Dugnad høst 2021

1. oktober

Jul

Barnehagen er stengt 24. og 31. desember. 

Planleggingsdager vår 2021

19. mai og 9. juni

Påske

Åpent 3., 4. og 5. mars. Barnehagen stenger kl. 12.00 5. mars. 

Dugnad vår 2021

29. april

Fotografering

Mai/juni

Sommeravslutning førskolegruppa

7. juni

Sommerstengt

Uke 28, 29 og 30. 

Planleggingsdager august 2023

31. juli og 1. august