Barnehagens kontonummer

Barnehagen har fått nytt kontonummer Det nye nummeret er: 3000 33 55957