Nyhetsarkiv

 • Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage 2021

  I statsbudsjettet for 2021 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris.
  Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager.
  Fra 01.01.2021 vil oppholdsbetalingen justeres til 3230 kr i mnd.

  Familier med en samlet inntekt på under 574 750 kr kan søke om redusert oppholdsbetaling. Dette gjøres gjennom Sandefjord kommune.

 • Ny barnehageplass 2020/2021

  1. mars er fristen for å søke barnehageplass i alle Sandefjord kommune sine barnehager.
  Trykk på linken for å komme videre til foreldreportalen der dere legger inn søknad.

  Dere som allerede har plass i barnehagen, trenger ikke søke på nytt. Alle barn som er tatt inn, har plassen sin i barnehagen til man enten sier den opp, eller begynner på skolen.

 • Ny pedagog- og bemanningsnorm

  Fra 01.08.2018 blir det innført ny pedagognorm i alle landets barnehager. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

  Stortinget har også vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

  Gjennestad barnehage oppfyller ny pedagog- og bemanningsnorm fra og med 01.08.2018.

 • Veilederen for syke barn og brosjyre hodelus

  Her vil dere finne informasjon fra folke helse instituttet om når barnet kan komme i barnehagen etter sykdom
  Her vil dere også finne informasjon om hodelus

 • Barnehagens kontonummer


  Barnehagen har fått nytt kontonummer  Det nye nummeret er: 3000 33 55957