Nyhetsarkiv

 • Oppholdsbetaling i Gjennestad barnehage 2022/2023

  I statsbudsjettet for 2022 er det lagt inn endringer i foreldrebetalingens maksimalpris.
  Disse endringene vil også gjelde i samtlige av Sandefjord kommune sine barnehager.
  Fra 01.03.2022 vil oppholdsbetalingen justeres til 3315 kr i mnd, og gå ned til 3050 kr i mnd fra 1.8.2022.

  Foresatte med en samlet skattbar inntekt lavere enn 607 700 kr. brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. Fra 1. august endres inntektsgrensen til 559 100 kr., det er fordi maksprisen går ned til 3050 kr per måned. Foresatte kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år.

 • Ny barnehageplass 2022/2023

  1. mars er fristen for å søke barnehageplass i alle Sandefjord kommune sine barnehager.
  Trykk på linken for å komme videre til foreldreportalen der dere legger inn søknad.

  Dere som allerede har plass i barnehagen, trenger ikke søke på nytt. Alle barn som er tatt inn, har plassen sin i barnehagen til man enten sier den opp, eller begynner på skolen.

 • Ny pedagog- og bemanningsnorm

  Fra 01.08.2018 blir det innført ny pedagognorm i alle landets barnehager. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

  Stortinget har også vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

  Gjennestad barnehage oppfyller ny pedagog- og bemanningsnorm fra og med 01.08.2018.

 • Veilederen for syke barn og brosjyre hodelus

  Her vil dere finne informasjon fra folke helse instituttet om når barnet kan komme i barnehagen etter sykdom
  Her vil dere også finne informasjon om hodelus

 • Barnehagens kontonummer


  Barnehagen har fått nytt kontonummer  Det nye nummeret er: 3000 33 55957